Optionernes Inventarium

Det her kom sig af en meget lang snak om fri vilje på Facebook. Som vist ingen af os kunne enes om at være uenige om definitionen på. Siden læste jeg om Lyn Hejinians “Life”, for hvem det enkelte ord svarer til en forventning om nye betydninger – som opstår, når “forventningerne svarer til begivenhederne”. Hvilket vel egentlig er det tætteste, man kan komme på at være fri – ikke at have noget at skulle vælge imellem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *