Posts in Category: Uncategorized

2013 til 2014

Alle oplæsninger før 2014 pupliceres d. 31.12.2013 – og efter i dag lægges de op på dagen, de bliver født.

Oplæsningsbogen vil derfor vokse i begge retninger, formodentlig nok mest bagud. Men ér det ikke dét, der sker med hukommelsen: Jo mere man lever, jo mere ér der at huske?

Med mindre man selvfølgelig hører til den stamme fra Amazonas, der husker fremad!

alting strøget ned

Dette skrives før i dag. Denne dag er skillelinjen mellem hvad der var og hvad der kommer – hvad diagnosen så end bliver: Har kemoen hjulpet min mor, har kemoen ikke hjulpet? Det bliver aldrig den gamle verden igen. 

13.2.2013 vågnede romantikeren til formlen for det hele.